شعر کودکانه

کبوترها و آهوها

کبوترها و آهوها

دلم مثل کبوترها///سحر در آسمان پیداست

دل من لانه ای دارد///که توی چاه یک صحراست

دلم مانند آهوها///به سویی دشت ها رفته

و الان من نمی دانم///دل من تا کجا رفته

به دنبال کسی هستند///کبوترها و آهوها

به دنبال همان مردی///که روزی رد شد از صحرا

کبوترها و آهوها///پر از بوی خدا هستند

همیشه توی صحراها///به دنبال رضا هستند


مطالب مرتبط