شعر کودک

کبوتر حرم

کبوتر حرم

خوش به حالت ای کبوتر

چون که هستی توی مشهد

در حرم هستی همیشه

می نشینی روی گنبد

می توانی تو ببوسی

گنبد زرد رضا را

کاش من هم بودم آنجا

مثل تو نزدیک آقا

تو به هر جای حرم که

دست داری می زنی پر

خانه ات نزدیک اقاست

خوش به حالت ای کبوتر


معصومه سادات وزیری


مطالب مرتبط