شعر کودک

کتاب

کتاب

اي مونس خوبم
اي همدم دلسوز
تنهايي من را
پُر مي كني هر روز

در سينه ات داري
صد قصّه شيرين
يك قصه ات شاد است
يك قصه ات غمگين

در برگ برگ تو
خوشبوئي گل هاست
بي تابي موج است
زيبائي درياست

پس اي كتاب، اي دوست!
امشب كه بيدارم
صحبت بكن با من
چون دوستت دارم


مطالب مرتبط