تولید کتاب هم ناله با خورشید ویژه شهادت امام جواد علیه السلام

کتاب هم ناله با خورشید ویژه شهادت امام جواد علیه السلام

کتاب هم ناله با خورشید ویژه شهادت امام جواد علیه السلام

در فرصت کنونی، به مناسبت شهادت امام جواد علیه السلام چند جرعه از کوثر روح بخش معارف اهل بیت علیهم السلام نوش کرده، ما با الگو پذیری از اهل بیت علیهم السلام که راه درست چگونه زیستن را می آموزند، خود را در معرض نسیم روح افزای معارف الهی قرار می دهیم، در این سبک زندگی، به تمام جوانب دنیوی و اخروی، شخصی و اجتماعی و نیز ظاهری و باطنی توجه شده است.

دانلود کتاب


مطالب مرتبط