مروری بر پیشرفت های اقتصادی چهل ساله نظام

کتاب پیش رفته ایم

کتاب پیش رفته ایم

کتاب پیش رفته ایم؛ مروری بر پیشرفت های اقتصادی چهل ساله نظام با وجود موانع و کاستی ها

#انقلاب_اسلامی

برای دانلود کلیک کنید.


مطالب مرتبط