وقتی دل شما پیش می افتد تا چیزی را از شما طلب کند، عقل را پیش بکشید و از او بپرسید آیا این یک خرج ضروری و به جاست؟

کجا خرج کنیم و کجا خرج نکنیم؟!

کجا خرج کنیم و کجا خرج نکنیم؟!

این که کجا خرج کنیم و کجا خرج نکنیم، یکی از کلیدی ترین مهارت های تدبیر معیشت است. چه بسا افراد دقیق و زیرکی که ممکن است توان و دانش و موقعیت اقتصادی هم داشته باشند، اما به خاطر یک اشتباه و یک هزینه نابجا ناگهان خسارت غیرقابل جبرانی به معیشت شان وارد کنند. مثلاً خرید وسیله ای که به کار نمی آید یا بدون آن نیز می توان نیاز مربوطه را برطرف کرد یا خریدی که با کمی دوراندیشی یا تحمل سختی بیشتر یا مشورت با کارشناسان می توانست کم هزینه تر باشد.

مثال های دیگری هم هست که با در نظر گرفتن تأثیر زمان و مکان و قیمت و سایر شرایط در خرید، می توان تصور کرد. چه بسیارند افرادی که با تکیه بر همین اصل و احتیاط در هزینه کردن، جلوی هدر رفتن منابع را گرفته اند و زندگی شان را با حداقل امکانات سامان داده اند. اما مسئله وقتی بیشتر اهمیت پیدا می کند که بدانیم، هزینه هایی که انجام می دهیم جزئی از رزق ما بوده که خداوند با لطف و حکمت خود آن را قسمت ما کرده است. با این حساب اگر بد هزینه کردن این رزق، باعث ناداری و گرفتاری مالی شد، نباید از خداوند توقع داشت که آن را جبران کند؛ چرا که خداوند چیزی کم نگذاشته بود!

5cdab5ec17f39.jpg

امام صادق (ع) فرمود:

هزینه هایی که انجام می دهیم جزئی از رزق ما بوده که خداوند با لطف و حکمت خود آن را قسمت ما کرده است

«سه دسته هستند که دعای آن ها به خودشان برگردد و به اجابت نرسد؛ .... (یکی از آن هاست) مردی که خداوند به او مالی ارزانی داشته و او بی جا خرج کرده و سپس بگوید: خدایا به من روزی ده، که به او گفته شود: آیا به تو روزی ندادم؟»[1]

بنابراین علاوه بر این که در هزینه های خود اولویت ها را رعایت می کنید، اساساً در مورد برخی خریدها احتیاط کنید. وقتی دل شما پیش می افتد تا چیزی را از شما طلب کند، عقل را پیش بکشید و از او بپرسید آیا این یک خرج ضروری و به جاست؟ توجه داشته باشید، موضوع این نیست که پول دارید یا نه؟ حتی وقتی مشلکی برای خریدهای بی مورد ندارید، عادت به این کار (خرید بی جا) و عادی شدن آن، شما را دیر یا زود با مشکل رو به رو می کند.

منبع: نشریه خانه خ

پی نوشت ها:

[1] . الکافی، ج9، ص562.


مطالب مرتبط