کسب رتبه های برتر توسط شرکت کنندگان قاریان و مؤذنین و اساتید طرح های آموزشی حرم مطهر

کسب رتبه های برتر توسط شرکت کنندگان قاریان و مؤذنین و اساتید طرح های آموزشی حرم مطهر

کسب رتبه های برتر توسط شرکت کنندگان قاریان و مؤذنین و اساتید طرح های آموزشی حرم مطهر در چهل و سومین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم

#قاریان_حرم


مطالب مرتبط