شعر کودکانه کفش بابا به مناسبت هفته دفاع مقدس

کفش بابا

کفش بابا

بابای خوش زبانم /// بر ویلچری نشسته

این نقص عضو اما /// او را نکرده خسته

دروازبان اصلی ست /// در تیم شهر بابا

در فکر پای اوهست /// مادربزرگ ، اما

در هر مسابقه او /// خوب است شاد و خلاق

تا حال او گرفته /// شش ،هفت کاپ اخلاق

باز این سئوال کهنه /// پر کرده ذهن من را

بابا چرا ندارد /// یک جفت کفش زیبا


مطالب مرتبط