امام علی علیه السلام و ماجرای وصله کردن کفش هایشان

کفش های پر وصله

کفش های پر وصله

عده ای از مردم در بیابان ، بیرون از خیمه امام علی علیه السلام جمع شده بودند . امام در خیمه اش مشغول وصله زدن کفش هایش بود . ابن عباس یکی از فرماندهان امام به درون چادر آمد . دید امام کفش های کهنه خود را وصله می زند . از کار امام که خلیفه مسلمانان بود تعجب کرد . می دانست که آن کفش ها دیگر ارزشی ندارند ؛ اما نمی توانست امام را از این کار باز دارد .

ابن عباس به آرامی گفت : " مولای من ! نیاز ما بیشتر به این است که کار ما راه بیندازید ، نه این که کفش های پاره را وصله بزنید ! امام با تعجب نگاهش کرد و به ابن عباس گفت : " ارزش این یک جفت کفش چقدر است " ؟

ابن عباس پاسخ داد : " به خاطر کهنگی قیمتی ندارد " !

امام گفت : " به خدا سوگند که این جفت کفش ، پیش من بهتر و محبوب تر از حکومت کردن بر شماست . مگر اینکه بتوانم حقی را به صاحب آن برسانم یا باطلی را از بین ببرم " ! سپس برخاست تا به دیدن مردم برود .


منبع: نهج البلاغه آغاز خطبه 33

نویسنده : مجید ملامحمدی


مطالب مرتبط