کلیپ صوتی «برای خدا تکلیف تعیین نکنید»

گاهی حاجت ما بخاطر مصلحت به استجابت نمی رسد، حاجت بخواهید اما تعیین تکلیف نکنید


نمی پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط