کلیپ صوتی « احساس مسخره شدن را از بچه ها دور کنید»

اگر کلماتی که بیان می کنیم احترام نداشته باشد، بچه ها #احترام را یاد نمی گیرند

#حس_زندگیمی پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط