کلیپ صوتی « با خجالتی بودن چی به دست میارم؟»

بیشتر تصمیمات زندگی آدم ها با یک ترازوی یک کفه ای است

#حس_زندگی


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط