کلیپ صوتی « بدترین پدران چه کسانی هستند؟!»

بدترین #پدر ها کسی است که اهل فحشا، بهتان و کتک زدن خانوادش و رفت و امد نکردن با دیگران است


نمی پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط