شعر کیف پول

کیف پول

کیف پول

دیروز در خیابان // یک کیف پول دیدم
گفتم چه شانس خوبی // من سمت آن دویدم

کیف قلمبه ای بود // خوش حال تر شدم من
در پولداری آن وقت // مثل پدر شدم من

از پول هایش افتاد // تا بازشد در آن
گفتم چه شانس خوبی // مال خودم شد الان

رفتم به سوی خانه // آن کیف توی دستم
گفتم به کیف آبی // من صاحب تو هستم

یک دفعه کیف آبی // فریاد زد : پسرجان !
من مال ارسلانم // آن جا نشسته الان

دادم به صاحبش زود // آن کیف مهربان را
خوشحال دیدم آن وقت // از کارم ارسلان را
سپاهی یونسی


مطالب مرتبط