چهل حدیث از سخنان امام حسن عسکری علیه السلام را به دوستداران و پیروان آن حضرت، تقدیم می کنیم . تا مؤمنان از خورشید پر فروغ اند یشه ی آن حضرت، خوشه هاي نور ی بچینند و از فروغ عالم آراي آن، بهره ور گردند.

گزیده احادیث امام حسن عسکری علیه السلام

گزیده احادیث امام حسن عسکری علیه السلام

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:

 • هر آن چه در باره ی ما اهل بیت از نیکی ها گفته می شود ما سزاوار آنیم و هر آن چه بدی در باره ی ما گفته می شود ما آن گونه نیستیم.
 • بسیار به یاد خدا و بسیار به یاد مرگ باشید. بسیار قرآن # تلاوت نمایید. و به پیامبر صلوات و درود بفرستید که همانا درود بر پیامبر معادل ده نیکی است.
 • هر که را خیری نصیب شد خداوند نصیبش کرده است و هر که از شرّی محافظت شد، خدایش حفظ نموده است.
 • بپرهیز از شهرت طلبی و ریاست خواهی، که این دو انسان را به هلاکت و نابودی فرا می خواند.
 • مجادله نكن كه ارجمندي ات از ميان مي رود و از شوخي بر حذر باش كه بر تو جسور مي شوند.
 • دو صفت هست كه بالاتر از آن ها چيزي نيست: 1 ايمان به خدا 2 سود رساني به برادران ديني
 • عبادت، زياد روزه گرفتن و زياد نماز خواندن نيست. عبادت، زياد انديشه كردن در امر خداست.
 • همه ی محبت ها را به سوی ما جلب کنید و همه ی زشتی ها را از ما دور سازید.
 • فرزند خردسالی که به پدر گستاخی کند، چون بزرگ شد عاق و ناسپاس او گردد.
 • رسيدن به خداوند متعال، سير و سفري است كه جز با شب زنده داري حاصل نگردد.
 • بهترين دوستانت كسي است كه بدي تو را فراموش كرده و خوبي ات را يادآور شود.
 • همه ی پليدي ها در يك خانه نهاده شده و كليد آن دروغ قرار داده شده است.
 • هر کس انسان ناشایستی را مدح نماید خود را در جایگاه تهمت قرار داده است.
 • شرك در ميان مردم از جنبش مورچه بر روپوش سياه در شب تار نهان تر است.
 • حق نعمت را نمی شناسد مگر انسان شاکر، و شکرگذار نعمت نیست مگر عارف.
 • بهترین برادر تو کسی است که خطای تو نسبت به خود را فراموش کند.
 • هيج بلايي نيست مگر اين كه در پيرامونش ازطرف خدا نعمتي است.
 • از ادب همان بس كه از آن چه از ديگران نمي پسندي دوري كني.
 • دور اندیشی را حد و اندازه ای است که اگر بیشتر شود ترس است.
 • پرورش دادن نادان و ترک دادن معتاد از عادتش، معجزه آميز است.
 • همانا شجاعت، اندازه دارد كه اگر از آن فراتر رود گستاخی است.
 • ناتوان ترین دشمنان کسی است که دشمنی اش را آشکار نماید.
 • بخشندگي، اندازه اي دارد كه اگر از آن فراتر رود اسراف است.
 • چه زشت است كه مومن هوسي داشته باشد كه او را خوار كند.
 • پارساترين مردم كسي است كه در كار شبهه ناك، توقف كند.
 • زاهدترين مردم كسي است كه كارهاي حرام را ترك كند.
 • انديشه ی نادان، سرزبانش هست و سخن حکیم در قلبش.
 • هیچ کس را به گو نه ای احترام نکن که او به زحمت افتد.
 • ميانه روي اندازه دارد، كه اگر از آن فراتر رود بخل است.
 • آن که بر پشت باطل سوار شود پشیمانی بر او فرود آید.
 • صورت نیکو زيبايي ظاهر است و عقل نیکو زيبايي باطن.
 • از نشانه هاي تواضع، سلام كردن به هر رهگذر است.
 • شادماني كردن در نزد غمديده، دور از ادب است.
 • كوشاترين مردم كسي است كه گناهان را واگذارد.
 • عابدترين مردم آن است كه واجبات را به پا دارد.
 • از خدا بترسيد و مايه ی زينت باشيد نه زشتي.
 • فروتني نعمتي است كه بر آن حسد نبرند.
 • خنده ی بي جا، نشانه ی ناداني است.
 • همنشين نادان، گرفتار است.
 • خشم، کلید هر بدی است.

#ولادت #امام_عسکری #سیره

علی کفشگر فرزقی

منبع:

کتاب چهل حديث از امام حسن عسگري(ع)، اداره امورفرهنگي معاونت تبلیغات وارتباطات اسلامي آستان قدس رضوي.


مطالب مرتبط