۷ آذر ۱۳۹۸ 198 21.3 MB 42 0

گنجینه احکام - چه اموالی خمس نداره؟

کدام یک از اموال ما خمس دارد؟

آیا هر چه داریم باید خمس آن را بپردازیم؟می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط