گوارای وجود

#ماایرانیها

بیش از 97 درصد شهرها و 92 درصد روستاها در حال حاضر به آب لوله کشی سالم دسترسی دارند. البته با وجود دسترسی مناسب ایران به آب، ایران جزء پرمصرف ترین کشورهای دنیا به شمار می آید که بایستی الگوی مصرف اصلاح شود.


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط