با یکی از وابسته ترین و حقیرترین حکومت های تاریخ معاصر دنیا در مقابل قدرت های خارجی بویژه ایالات متحده آمریکا بیشتر آشنا شوید.

گوشه از خاطرات ذلت و حقارت پهلوی در مقابل بیگانگان-قسمت دوم
۲۵ بهمن ۱۳۹۷ 144 341.6 KB 25 0

گوشه از خاطرات ذلت و حقارت پهلوی در مقابل بیگانگان-قسمت دوم

با یکی از وابسته ترین و حقیرترین حکومت های تاریخ معاصر دنیا در مقابل قدرت های خارجی بویژه ایالات متحده #آمریکا بیشتر آشنا شوید.


برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید.


مطالب مرتبط