ماه مبارک رمضان که بهار نوسازى و خودسازى انسان و بهار اُنس با خداست. مگر می شود از این جنبۀ کار غافل ماند؟ همۀ خطاها و ...

  ارتباط با خدا
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ 553 16.6 KB 37 0

ارتباط با خدا

ما انسانها، گاه چنان در زندگی روزمره غرق می ‌شویم که باورها و اعتقادهای اصلی مان را از یاد می بریم. ماه مبارک رمضان از بهترین فرصتها برای مرور این اعتقادها و اصلاح سبک زندگی بر پایۀ این باورهاست. با بررسی آیات و روایاتِ مربوط به آداب روزه داری، نتیجه می گیریم که یکی از اهداف مهم روزه داری در ماه مبارک رمضان، یادآوری مبانی زندگی و ایجاد تحول در سبک زندگی مسلمانان است.
ماه مبارک رمضان که بهار نوسازى و خودسازى انسان و بهار اُنس با خداست. مگر می شود از این جنبۀ کار غافل ماند؟ همۀ خطاها و اشتباهات، ناشى از نپرداختن به این جنبۀ کار است.
در دنیا، انقلابها، حکومتها، اداره ها و ریاستها از آنجا عیب پیدا می کند و منحرف می شود که از این جنبه، یعنى جنبۀ معنویت، جنبۀ رابطۀ با خدا، جنبۀ ارتباط و اتصال قلب به خدا غافل ماندند و غافل می مانند. ما هم اگر دقت کنیم، آنجایی که پیش رفتیم، موفق شدیم، خوب عمل کردیم و راضى هستیم؛ آنجایی است که این جنبه را تأمین کردیم. هرجا هم ضربه خوردیم، به خاطر ضعف در این جنبۀ کار است. ارتباط با خدا را نباید دستِ کم گرفت. همه چیز ما، در گروِ این رابطه است. این رابطه است که دل ما را قرُص می کند از دشمنی ها هراس نکنیم. این رابطۀ با خداست که دلهاى ما را از محبت به مؤمنین و پویندگان راه خدا پُر می کند. تا اختلاف نظرها و اختلاف سلیقه ها را نبینیم. این رابطۀ با خدا و اتصال به خداست که موجب می شود ما براى اهوای[1] خودمان، حقیقت را زیر پا نگذاریم و مصلحت را فداى غرض شخصى نکنیم. این رابطۀ با خداست که موجب می ‌شود ما از راه خدا منحرف نشویم و از پیمودن این راه، پشیمان و خسته و ملول نگردیم. این رابطۀ با خدا، همیشه ممکن است و هیچ وقت دیر و محال نیست.[2]

منبع: کتاب طعم بندگی، معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی

--------------------------------------------------------------------------------------
[1]هواهای نفسانی
[2] بیانات در دیدار با مسئولان کشوری و لشکری در آستانۀ ماه مبارک رمضان، 1 فروردین 1369


مطالب مرتبط