* بهار در حرم امام رضا علیه السلام *

* بهار در حرم امام رضا علیه السلام *

گرفته سمتتان دست توسّـــل
پر است از نغمه زیبای بلبـــل
بهار از راه آمد تا بیایـــد
کنار صحنتان با یک سبد گـــل…

#بهار در حرم رضوی

"سامانه مخاطبین نورالهدی"


مطالب مرتبط