برای حفظ مسافر از ناراحتی ها، مصلحت مسافر به آن است که ...

  بهداشت مسافرت

بهداشت مسافرت

رای حفظ مسافر از ناراحتی ها، مصلحت مسافر به آن است که :
1. هواشناسی:
مسافر در هنگام مسافرت به وضع هوا توجه کند و در هوای معتدل حرکت کند
2. غذای مسافر:
وقتی در هوای گرم ناچار به مسافرت شد شکم خود را از غذا پر نکند و نیز با شکم خالی حرکت نکند در غذا خوردن رعایت اعتدال را بنماید. در هوای گرم غذای سرد و مرطوب بخورد و از گوشت تازه روغن زیتون و سرکه و آب غوره و نظیر آنها استفاده کند.
3. حرکت با توجه به وضعیت جسمی:
در هوای بسیار گرم راه پیمودن برای بدن های لاغر به ویژه هنگامی که شکمشان از غذا خالی باشد زیان آور است ولی برای بدن های فربه سودمند است.
4. آب مصرفی:
برای حفظ مسافر از ناراحتی ها، مصلحت مسافر به آن است که از آب هیچ مکانی ننوشد مگر این که قبلا آن را با آب مکان سابق مخلوط کند.
تذکر: آب علاوه بر اکسیژن و هیدروژن دارای املاحی است که در هر منطقه با منطقه ی دیگر تفاوت دارد و استفاده از آب منطقه سکونت (دایم یا موقت) به همراه آب منطقه ی جدید باعث می شود که انسان از املاح قبلی که بدن وی بدان عادت کرده محروم نشود.

منبع:صحیفه صحت، تالیف محمد علی رضائی اصفهانی، تهیه و تدوین اداره امور فرهنگی آستان قدس، نشر قدس رضوی.


مطالب مرتبط