به بچه ها از انقلاب چی بگیم؟

بچه‌ها کنجکاوند و

سوالهاشون در مورد هرچیزی زیاده

مثلا شاید این روزها

زیاد بپرسند:

امام کی بود

انقلاب ینی چی

اون روزها چه اتفاقی افتاده بود

این عکسنوشتها رو بخونین

شاید

جواب سوال فرزند شما هم باشه....
#عکسنوشت


مطالب مرتبط