زیاد بگو: یا رئوف! یا رحیم! شبی، پدرم را در عالم خواب دیدم؛ پدر با همان چشم های مهربان و صمیمی اش به صورت نگران من نگاه کرد، و توصیه ای کرد! . . .

  توصیه ی پدر!

توصیه ی پدر!

زیاد بگو: "یا رئوف! یا رحیم! "

شبی، پدرم را در عالم خواب دیدم؛ پدر با همان چشم های مهربان و صمیمی اش به صورت نگران من نگاه کرد، و توصیه ای کرد!
پدر گفت: پسرم، هر زمان مشکلی در زندگی ات پیش آمد، برای رهایی و حلّ آن، زیاد بگو:«"یا رئوف! یا رحیم! "»

م.عسکری نیا

منبع: پرسمان رضوی،منشور زندگی در منظرامام‌رضا(ع)،محمدباقر پورامینی، انتشارات قدس رضوی‫، معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی


مطالب مرتبط