قرن ها می گذرد وسال ها پی در پی می آیند، هر لحظه که به حرمش بشتابی صحن و سرای ملکوتی اش را آگنده از دل باختگی می یابی، که...

 دانلود کتاب حرم در گذر زمان
۴ آذر ۱۳۹۸ 119 2.1 MB 48 0

دانلود کتاب حرم در گذر زمان

قرن ها می گذرد وسال ها پی در پی می آیند، هر لحظه که به حرمش بشتابی صحن و سرای ملکوتی اش را آگنده از دل باختگی می یابی، که اشک شوق از دیده می بارند وآرامش حضور در این بارگاه را بر جان خویش می افشانند. چنانکه گروهی برای رسیدن به مراد خویش انگشتان شان را حلقه ضریح کرده، عطش نگاه شان را با نگریستن به گلدسته ها و گرداندن آب در دیدگان فرو می نشانند و تپش های دل بی قرارشان را با نظاره به گنبد طلا آرامش می بخشند. آری حرم در گذر زمان پهنه پرتو افشانی وقسمتی از بهشت ومحل نزول ملائک بوده است.

#معرفی_کتاب #حرمشناسی

دانلود کتابمطالب مرتبط