* راه نیکــــــــــی دنیا و آخرت *

* راه نیکــــــــــی دنیا و آخرت *

امام رضا علیه السلام فرمودند:
"مردى نزد رسول خدا صلوات الله علیه آمد و گفت: به من اخلاقى بياموزيد كه نیکی دنيا و آخرت در آن باشد."
حضرت فرمودند:
"دروغ نــــگو.."
فقه الرضا عليه السلام. ص ۳۵۴
#یک حدیث

#صداقت

"سامانه مخاطبین نورالهدی"


مطالب مرتبط