عبد الرحمن بن مسلم می گوید: خدمت امام کاظم (ع) رسیدم و عرض کردم: زیارت کدام یک از ائمه معصومین (ع) با فضیلت تر است؟ زیارت امیر ...

  زیارت ائمه ی اطهار (ع)
۲۶ شهریور ۱۳۹۷ 577 92.1 KB 42 0

زیارت ائمه ی اطهار (ع)

«عبد الرحمن بن مسلم می‌ گوید: خدمت امام کاظم (ع) رسیدم و عرض کردم: زیارت کدام یک از ائمه معصومین (ع) با فضیلت ‌تر است؟
زیارت امیرالمؤمنین (ع) یا #امام_حسین (ع) یا ائمه‌ی دیگر (وی می‌گوید اسامی یکایک ائمه اطهار (ع) را نام بردم)؟ امام (ع) در پاسخ فرمودند: ای عبدالرحمن! بدان هرکس اول ما (امام اول (ع)) را زیارت کند به درستی که انگار آخرین امام ما را زیارت کرده (یعنی بین زیارت امام اول (ع) و زیارت آخرین امام (ع) فرقی نیست) و هرکس آخرین امام ما را زیارت کند انگار اولین امام ما را زیارت کرده و هرکس ولایت اولین ما را بپذیرد، انگار ولایت آخرین ما را پذیرفته است، و هرکس ولایت آخرین ما را بپذیرد، انگار ولایت اولین ما را پذیرفته است.
و هر کس حاجت و نیاز یکی از دوستداران ما را برآورده کند انگار نیاز و حاجت تمام ما را برآورده است. ای عبدالرحمن ما را دوست داشته باش و در راه ما دوست داشته باش و برای ما (به خاطر ما) دوست داشته باش، و ما و هرکس که ما را دوست دارد دوست داشته باش، و هرکس ما را دشمن و مورد غضب قرار می‌دهد او را مورد غضب و دشمنی قرار بده.
آگاه باش رد کننده ‌ی ما (کسی که ولایت ما را رد می‌کند و نمی‌پذیرد) همانند رد کننده‌ ی جد ما پیامبر خدا (ص) است و هرکس پیامبر اسلام (ص) را رد کند، خدا را رد کرده است.
ای عبدالرحمن آگاه باش هرکس با ما دشمنی کند و مورد غضب قرار دهد حضرت محمد (ص) را مورد دشمنی قرار داده است و هر کس حضرت محمد (ص) را مورد دشمنی قرار دهد خداوند جلّ و اعلی را مورد دشمنی قرار داده است و هر کس با خداوند جلّ و اعلی دشمنی کند فرض است بر خداوند (یعنی خداوند حتماً این کار را خواهد کرد) که آتش را به او برساند و درون آتش بیاندازد.
در حالی که هیچ کمک کننده‌ ای برای او نیست.»

با توجه به فرض‌های ذکر شده و همچنین صراحت روایات عبد الرحمن بن مسلم بر فرق نداشتن زیارت ائمه‌ی اطهار (ع)، مراد از افضل بودن زیارت امام رضا (ع) روشن می‌ گردد. و آن‌چه از مجموعه‌ ی روایات به دست می ‌آید این است که همه‌ی معصومان (ع)، در صدد یک امر بوده ‌اند و آن عبارت است از نهادینه کردن امر توجه و توسل و زیارت معصومان (ع)، تا مردم به واسطه‌ی چنین ارتباطی از دریای بیکران علم واخلاق اهل بیت (ع) بهره ‌مند گشته و با افکار آنان از نزدیک آشنا شوند تا از طریق صواب دور نمانند، و دچار بی‌راهه‌ ها و راهزنان ودزدان اعتقادی و ایمانی نشوند.


منبع: باران فضیلت، تالیف احمد مرادخانی، تهیه و تدوین اداره امور فرهنگی آستان قدس، نشر قدس رضوی.


مطالب مرتبط