در کثرت عبادت و بندگی خداوند، اشتهار دارد؛ همواره با وضو و طهارت و در حال نماز بود. شبها مشغول نماز بود و چون از نمازها فارغ میگشت ...

  زیارت حضرت سید امیر محمد عابد
۲۳ آذر ۱۳۹۶ 147 7.7 KB 37 0

زیارت حضرت سید امیر محمد عابد

ناگفته نماند که در فاصله بسیار نزدیکی از بقعه مبارکه شاه چراغ، بقعه منور برادر ایشان حضرت سید امیر محمد قرار دارد. اکنون که صحن‌های این دو بزرگوار یکدست شده و به صورت صحنی بسیار بزرگ و با عظمت در آمده قبه و بارگاه شاه چراغ یک طرف صحن و قبه و بارگاه برادرش حضرت سید امیر محمد طرف دیگر صحن قرار دارد. او همسفر با حضرت شاه چراغ بوده و امامزاده‌ای بسیار جلیل القدر و عظیم المنزله است.

در کثرت عبادت و بندگی خداوند، اشتهار دارد؛ همواره با وضو و طهارت و در حال نماز بود. شب‌ها مشغول نماز بود و چون از نمازها فارغ می‌گشت ساعتی استراحت می‌کرد؛ دگرباره از خواب برمی‌خاست و مشغول طهارت و نماز می‌شد؛ مقداری استراحت می‌کرد. باز برمی‌خاست؛ وضو می‌گرفت و مشغول نماز می‌گردید و به همین منوال بود تا صبح، طالع می‌شد.

هاشمیّه کنیز رقیه دختر موسی بن جعفر(ع) گفته است: من هیچ‌گاه محمد را دیدار نکردم مگر این که این آیه از کتاب خدا را به یاد می‌آوردم:

کَانُوا قَلِیلًا مِّنَ اللَّیْلِ مَا یَهْجَعُونَ

آنها ـ متقین ـ کمی از شب را می‌خوابیدند.

این امامزاده بزرگوار در کثرت عبادت و مناجات با خدا به جایی رسیده بود که به محمد عابد، اشتهار پیدا کرده بود. وی به عنوان نیایشگر و عابد دوران خویش شناخته می‌شد و در شب‌زنده‌داری سرآمد اقران بود. او در نهایت، در شیراز به آباء طیبین خود پیوست و نزدیک قبر برادرش حضرت شاه چراغ، مدفون گردید.


منبع:
آستان دوست، تالیف علی کریمی، تهیه و تدوین اداره امور فرهنگی آستان قدس، نشر قدس رضوی.


مطالب مرتبط