امیرالمؤمنین‏(ع) فرمود: مردى از فرزندان من در سرزمین خراسان با سم، مظلومانه کشته مى‏شود؛ نام او، نام من است و نام پدر او ...

  شفاعت حضرت رضا(ع)
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 113 8.2 KB 37 0

شفاعت حضرت رضا(ع)

امیرالمؤمنین‏(ع)
فرمود: مردى از فرزندان من در سرزمین خراسان با سم، مظلومانه کشته مى‏شود؛
نام او، نام من است و نام پدر او نام موسى بن عمران است؛ بدانید هرکه او
را در غربت زیارت کند، خداوند گناهان او را مى‏آمرزد، گناهان گذشته و بعد
از آن را، هر چند به اندازه تعداد ستاره‏ها و قطره‏هاى باران و برگ درختان
باشد.

حضرت رضا(ع) فرمود: هرکه مرا زیارت کند در حالى که حقى را
که خداوند تعالى از طاعت من واجب کرده است بشناسد، من و پدرانم، شفیعان او
در روز قیامت خواهیم بود و هرکه ما شفیعان او باشیم، نجات مى‏یابد هرچند
مانند گناه جن و انس بر او باشد.

حضرت رضا(ع) فرمود: به زودى من مظلومانه با سم، کشته
مى‏شوم، هرکه مرا با معرفت (اعتراف به امامت حضرت) زیارت کند خداوند گناه
گذشته و آینده او را مى‏آمرزد.

اباصلت گوید: نزد حضرت رضا(ع) بودم که عده‏اى از اهل قم نزد
ایشان آمدند، سلام کردند و حضرت ایشان را احترام کرد. سپس فرمود: مرحبا
شمایید شیعیان حقیقى ما، زمانى مى‏آید که تربت مرا در طوس زیارت مى‏کنید،
هرکه مرا در حالى که غسل کرده است، زیارت کند از گناهان بیرون مى‏آید
همچنان که از مادر متولد شده باشد.


منبع: حکایت آفتاب، تالیف سیدمحمدنجفی یزدی، تهیه و تدوین اداره امور فرهنگی آستان قدس، نشر قدس رضوی.


مطالب مرتبط