شخصى به نام حسن بن موسى که دو نفر از کنیزانش باردار بودند، در نامه‏اى از حضرت تقاضا کرد که دعا کند آن ها پسر بزایند. حضرت در ...

  فرزندان در رحم مادران

فرزندان در رحم مادران

آگاهى حضرت رضا (ع) از فرزندان در رحم مادران

شخصى به امام رضا (ع) گفت : وقتى از کوفه مى ‏آمدم همسرم باردار بود، از خداوند بخواهید فرزندش پسر باشد؛ حضرت فرمود : پسر است نامش را عمر بگذار!

وقتى به کوفه آمد، دید پسرى برایش متولد شده است و نامش را على گذارده ‏اند. وى گوید : من به جهت سخن امام رضا (ع) نامش را عمر گذاردم، همسایه من (که از مخالفان بود) گفت : من دیگر سخن کسى را در مورد رافضى بودن تو نمى ‏پذیرم !

روزى حضرت رضا (ع) به عیادت عموى خویش محمد بن جعفر که در حال احتضار و جان دادن بود، رفت. مشاهده نمود که عموى دیگرشان به نام اسحاق بن جعفر و عده ‏اى کنار وى مى‏ گریند. حضرت با تبسّمى معنى دار از مجلس خارج شد به گونه ‏اى که حاضران تعجب کردند.

حضرت فرمود : تبسم من از این جهت بود که محمد بن جعفر بهبودى مى‏ یابد و اسحاق بن جعفر که اکنون بر او مى ‏گریند، خواهد مرد و محمد بن جعفر بر او مى ‏گرید! و همان گونه شد که حضرت فرموده بود.

شخصى به نام حسن بن موسى که دو نفر از کنیزانش باردار بودند، در نامه‏اى از حضرت تقاضا کرد که دعا کند آن ها پسر بزایند. حضرت در نامه ‏اى فرمود: کارها به دست خداست، براى تو یک پسر و یک دختر متولد مى‏ شود ان شاء الله؛ نام پسر را محمد و نام دختر را فاطمه بگذار، و همان گونه شد که فرموده بود.

و آن دیگرى که یازده فرزندش از دنیا رفته بود، به حضرت رضا (ع) از باقى نماندن فرزندان گلایه کرد؛ حضرت سر به زیر انداخت ، دعا نمود و دعایش را طول داد، سپس فرمود : امید است دو پسر برایت متولد شود یکى پس از دیگرى. راوى گوید : چنین شد که حضرت فرمود. اولى را ابراهیم و دومى را محمد نامیدم و هر دو باقى ماندند.

مأمون آن دشمن حیله گر حضرت رضا (ع)، بعد از شهادت حضرت ضمن بیان جریانى گفت : از حضرت چیزى (دعایى) خواستم تا فرزند کنیز زاهریه من که از همه کنیزان نزدم محبوب ‏تر است، و به آن باردار است سالم بماند چرا که چند بار بچه‏ اش را سِقْط کرده است. حضرت فرمود : نگران مباش، پسرى مى ‏زاید شبیه ‏ترین مردم به مادرش، در دست راست و پاى چپش انگشتى زیادى دارد و همان گونه شد که حضرت فرموده بود.


منبع:
حکایت آفتاب، تالیف سید محمد نجفی یزدی، تهیه و تدوین اداره امور فرهنگی آستان قدس، نشر قدس رضوی.


مطالب مرتبط