فضيلت فوق العاده زيارت حضرت رضا(ع)

روایات فوق العاده درباره فضیلت زیارت حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام از پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام حمدان بن اسحاق گوید: نزد حضرت جواد(ع) رفتم و عرض...

  فضيلت فوق العاده زيارت حضرت رضا(ع)

حمدان بن اسحاق گوید: نزد حضرت جواد(ع) رفتم و عرض کردم: پاداش کسى که پدرت را در طوس زیارت کند، چیست؟ حضرت فرمود: هرکه پدرم را در طوس زیارت کند، خداوند گناه گذشته و آینده او را مى ‏آمرزد. حمدان گوید: بعد از زیارت حضرت به حج رفتم و ایوب بن نوح را ملاقات کردم؛ او گفت: حضرت جواد(ع) به من فرمود: هرکه قبر پدرم را در طوس زیارت کند، خداوند گناه گذشته و پس از آن را مى‏ آمرزد و براى او منبرى مقابل منبر محمد و على(ع) قرار مى ‏دهند تا خداوند از حساب خلایق فارغ شود.

شفاعت حضرت رضا(ع)

امیرالمؤمنین(ع) فرمود: مردى از فرزندان من در سرزمین خراسان با سم، مظلومانه کشته مى ‏شود؛ نام او، نام من است و نام پدر او نام موسى بن عمران است؛ بدانید هرکه او را در غربت زیارت کند، خداوند گناهان او را مى‏ آمرزد، گناهان گذشته و بعد از آن را، هر چند به اندازه تعداد ستاره ها و قطره هاى باران و برگ درختان باشد.

حضرت رضا(ع) فرمود: هرکه مرا زیارت کند در حالى که حقى را که خداوند تعالى از طاعت من واجب کرده است بشناسد، من و پدرانم، شفیعان او در روز قیامت خواهیم بود و هرکه ما شفیعان او باشیم، نجات مى ‏یابد هرچند مانند گناه جن و انس بر او باشد.

حضرت رضا (ع) فرمود: به زودى من مظلومانه با سم، کشته مى‏ شوم، هرکه مرا با معرفت (اعتراف به امامت حضرت) زیارت کند خداوند گناه گذشته و آینده او را مى‏ آمرزد.

اباصلت گوید: نزد حضرت رضا(ع) بودم که عده اى از اهل قم نزد ایشان آمدند، سلام کردند و حضرت ایشان را احترام کرد. سپس فرمود: مرحبا شمایید شیعیان حقیقى ما، زمانى مى ‏آید که تربت مرا در طوس زیارت مى‏ کنید، هرکه مرا در حالى که غسل کرده است، زیارت کند از گناهان بیرون مى‏آید همچنان که از مادر متولد شده باشد.

زایر بهشتى

حضرت جواد(ع) فرمود: هرکه پدرم را زیارت کند بهشت براى اوست و فرمود: من ضامنم بهشت را از سوی خداوند، براى کسى که قبر پدرم را در طوس با معرفت به حق او زیارت کند.

على بن اسباط گوید: به امام جواد(ع) عرض کردم: پاداش کسى که پدرت را در خراسان زیارت کند، چیست؟ فرمود: بهشت است به خدا سوگند، بهشت است به خدا سوگند.

حضرت صادق(ع) فرمود: نوه من در سرزمین خراسان در شهرى که طوس گویند، کشته مى ‏شود. هرکه او را با معرفت به حقش زیارت کند، خودم دستش را مى‏ گیرم و وارد بهشت مى‏ کنم هر چند اهل گناهان کبیره باشد! سؤال شد: منظور از معرفت حق ایشان چیست؟ فرمود: بداند که او امام واجب الاطاعه غریب و شهید است.

رسول اکرم(ص) فرمود: زود باشد پاره تن من در خراسان دفن شود، هیچ مؤمنى او را زیارت نکند مگر این که خداوند بهشت را بر او واجب و جسد او را بر آتش حرام مى‏ گرداند.

حضرت کاظم(ع) فرمود: هرکه این پسرم را - و اشاره به حضرت رضا(ع) نمود - زیارت کند، بهشت براى اوست.

زایر پیامبر(ص)

حضرت صادق(ع) در حدیثى فرمود: هرکه او را (حضرت رضاع )در غربتش زیارت کند و بداند که او بعد از پدر، امام واجب الاطاعه از جانب خداوند عزوجل است، همانند کسى است که رسول الله (ص) را زیارت کرده باشد

حضرت رضا(ع) فرمود: در خراسان بقعه اى است و زمانى مى ‏آید که مرکز رفت و آمد ملائکه خواهد شد، گروهى از آسمان پایین و گروهى بالا مى‏ روند، تا قیامت. راوى پرسید: کدام بقعه است؟ حضرت فرمود: سرزمین طوس است، به خدا سوگند که آن باغى از باغهاى بهشت است، هرکه مرا در آن بقعه زیارت کند، مثل کسى است که رسول الله (ص) را زیارت کرده باشد و خداوند براى او ثواب هزار حج نیکو و هزار عمره مقبول خواهد داد و من و پدرانم روز قیامت شفیعان او خواهیم بود

حضرت موسى بن جعفر(ع) فرمود: پسرم علی مظلومانه با سم کشته مى‏ شود و در کنار هارون به خاک سپرده مى‏ شود، هرکه او را زیارت کند مثل کسى است که پیامبر(ص) را زیارت کرده باشد

ثواب شهدا

حضرت صادق(ع) در حدیثى فرمود: هرکه او را - حضرت رضا(ع)- با معرفت به حق او زیارت کند، خداوند عز ّوجل پاداش هفتاد شهید از شهداى راستین در مقابل رسول الله (ص) را به او خواهد داد

حضرت رضا(ع) فرمود: به خدا سوگند هیچ کدام از ما نیست مگر این که کشته یا شهید مى‏ شود، اباصلت پرسید: چه کسى شما را مى‏ کشد اى پسر رسول الله (ص)حضرت فرمود: بدترین خلق خدا در زمان من، مرا با سم مى ‏کشد و در خانه ای تنگ و سرزمینی غریب، دفن مى‏ کند، بدانید هرکه مرا در غربتم زیارت کند، خداوند عز ّوجل پاداش یکصد هزار شهید و یکصد هزار صدیق و یکصد هزار حج و عمره و یکصد هزار رزمنده به او مى‏ دهد و با گروه ما محشور می شود و در درجات والای بهشت با ما خواهد بود.

زایر خدا

حضرت موسى بن جعفر(ع) فرمود: هرکه قبر پسرم على را زیارت کند، نزد خداوند همچون کسى است که هفتاد حج نیکو به جا آورده باشد. راوى پرسید: هفتاد حج؟! حضرت فرمود: بله و هفتاد هزار حج. راوى با تعجب پرسید: هفتاد هزار حج؟ حضرت فرمود: چه بسا حجى که مقبول نمى‏ شود، هرکه او را زیارت کند و شبى نزد او بماند همانند کسى است که خداوند را در عرش زیارت کرده باشد.

برآورنده حاجت و برطرف کننده ی غم

پیامبر(ص)فرمود: زود باشد که پاره تن من در خراسان به خاک سپرده شود، هیچ غصه دارى او را زیارت نکند مگر این که خداوند غصه اش را برطرف مى‏ کند و هیچ گناهکارى او را زیارت نمى‏ کند، مگر این که خداوند گناهان او را مى‏ آمرزد

حضرت هادى‏(ع) فرمود: هرکه حاجتى از خداوند دارد، غسل کرده و قبر جدم رضا(ع) را در طوس زیارت کند، دو رکعت نماز نزد سر او بخواند و حاجت خود را در قنوت از خداوند بخواهد، اگر چنین کند دعایش مستجاب است به شرط آن که از گناه یا قطع رحم سؤال نکند، همانا مکان قبر او بقعه اى از بقعه هاى بهشت است، هیچ مؤمنى آن را زیارت نکند، مگر آن که خداوند، او را از آتش آزاد می سازد و به مکان امن واردمى ‏کند.

برتر از حج مستحبى

احمد بن محمد بزنطى گوید: در دست خط حضرت رضا(ع) خواندم: به شیعیان من برسان این پیام را که زیارت من نزد خداوند عز ّوجل به هزار حج مى‏ رسد. بزنطى گوید: به امام جواد(ع) گفتم: هزار حج؟! حضرت فرمود: آرى به خدا سوگند، هزار هزار (یک میلیون) حج براى کسى است که او را با معرفت به حقش زیارت کند.

حضرت رضا (ع) در روایتى فرمود: خداوند (براى زوار من) ثواب هزار حج نیکو و هزار عمره مقبول مى ‏نویسد. و در روایت دیگرى فرمود: هرکه مرا در غربت زیارت کند، خداوند براى او ثواب هزار حج و عمره مى‏ نویسد. مؤلف گوید: شاید این اختلاف در ثواب، به خاطر اختلاف زیارت ها از نظر سختى و آسانى، اخلاص و مراتب آن، و اختلاف زوار در کمالات باشد.

ایمن از آتش

حضرت جواد(ع)فرمود: میان دو کوه طوس، خاکى، از خاک‏ هاى بهشت است، هرکه به آن جا وارد شود روز قیامت از آتش در امان است. در حدیث دیگرى فرمود: هرکه قبر پدرم را در طوس زیارت کند، خداوند گناه گذشته و آینده او را می آمرزد و براى او منبرى مقابل منبر رسول الله نصب مى‏ کنند تا خداوند از حساب بندگان فارغ گردد.

حضرت رضا(ع) فرمود: هرکه مرا با دورى منزل زیارت کند، روز قیامت سه جا نزد او مى‏آیم تا او را از وحشت هاى آن جا برهانم، هنگامى که نامه ی اعمال را به (دست ) راست و چپ دهند، نزد صراط و نزد میزان.

برترین میهمان خداوند

حضرت موسى بن جعفر(ع) در حدیثى فرمود: چون روز قیامت شود چهار نفر از اولین و چهار نفر از آخرین بر عرش خداوند خواهند بود، چهار نفر از اولین عبارتند از: نوح و ابراهیم و موسى و عیسى‏(ع)، و اما چهار نفر از آخرین: محمد و على و حسن و حسین(ع)، سپس حضرت در ادامه فرمود: زوار قبر ائمه(ع) با ما خواهند بود، بدانید که برترین درجه را زوار قبر فرزندم (رضا )خواهند داشت

حضرت رضا(ع) فرمود: من مظلومانه باسم، کشته مى ‏شوم و در کنار هارون دفن مى ‏شوم، خداوند تربت مرا محل رفت و آمد شیعیان و دوستانم قرار مى‏ دهد، هرکه مرا در غربتم زیارت کند، لازم است که روز قیامت به زیارت او روم. سوگند به آن که محمد(ص) را به پیامبرى گرامى داشت و او را بر همه مخلوقات انتخاب کرد، هیچ کس از شما نزد قبر من نماز نمى‏ گزارد مگر این که هنگام ملاقات خداوند، شایسته آمرزش است. سوگند به آن که ما را بعد از پیامبر(ص) به امامت گرامى داشت و به وصیت مخصوص گردانید، همانا زائران قبر من، برترین میهمانان خداوند عز ّوجل در قیامت هستند.

منبع: حکایت آفتاب – سید محمد نجفی یزدی

احادیث از کتاب وسائل الشیعه، ج 10 ،باب 82 تا 88 ابواب المزار نقل شده است.

مطالب مرتبط
دیدگاه خود را ارسال کنید
تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
ویژه ها
عید در حرم امام رئوف

عید در حرم امام رئوف

9224

عید در حرم امام رئوف


عکس حرم مطهرامام رضا علیه السلام

عکس حرم مطهرامام رضا علیه السلام

8634

فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی که جز ولای توام نیست هیچ دست آویز حرم مطهرامام رضا علیه السلام


زائر حرم امام رضا علیه السلام

زائر حرم امام رضا علیه السلام

7963

دولت دراین سرا و گشایش دراین در است ... السلام علیک یا انیس النفوس یا علی بن موسی الرضا(ع) #امام_رضا_علیه_السلام #حرم_امام_رضا_علیه_السلام #حرم_مطهر_رضوی


ضریح حرم مطهر امام رضا علیه السلام

ضریح حرم مطهر امام رضا علیه السلام

8911

قلب مرا به پای ضریح ات گره بزن بیمارم و دخیل شفای تو می شوم


دربانان حرم مطهر امام رضا علیه السلام

دربانان حرم مطهر امام رضا علیه السلام

9693

از رهگذر خاک سر کوی شما بود؛ هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد


بیشتر