خنده از ویژگی های انسان است و ریشه در خرد انسانی دارد و انگاه که انسان ازچیزی به شگفت آمد می خندد ...

  متبسم و خنده رو باش

متبسم و خنده رو باش

امام رضا«ع»:اِذا فَرِحَ غَضَّ طَرفَه،جُلُّ ضِحکِه التَّبَسُمُ،یَفتَرُّ عن مثلِ حبِّ الغمامِ.[1]
«
پیامبر (ص) هرگاه خرسند می شد چشم به زیر می انداخت و بیشتر خنده ی او لبخند بود وچون می خندید دندان های سفید چون تگرگش هویدا می شد

انسان های بزرگ در ریز و درشت کارها وخرد و کلان رفتارهای خویش، اصول انسانی را رعایت می کنند وتربیت های بلند و اخلاقی را در همه ی کارها به کارمی بندند.
دین اسلام برای همه ی رفتارهای انسانی آیین هایی سازنده دارد، برای خنده و لبخند نیز تعالیمی زیبا و انسانی ارائه کرده است.
خنده از ویژگی های انسان است و ریشه در خرد انسانی دارد و انگاه که انسان ازچیزی به شگفت آمد می خندد، خندیدن ممکن است با شیوه ها و گونه های متفاوتی صورت گیرد؛ از این رو دراسلام برای خنده آیین ها ومعیارهایی آموزش داده شده است که در حال شادی و خنده نیز اصول تربیت واخلاق رعایت شود ،و کیان و شخصیت آدمی در سایه ی برخی نابهنجاری های خندیدن کاستی نگیرد،و رفتاری ناشایست از اوسر نزند و در حال شادی، منش انسانی پایدار بماند.
خندیدن با صداهای بلند و قهقهه زدن چندان اخلاقی نیست، خنده باید با لبخند و نیمه دهان صورت گیرد که آرامش رفتاری را برهم نزند و صداهای آزار دهنده ای برای دیگران پدید نیاید. از این رو خنده ی پیامبر- این آموزگار اخلاق وانسانیت -لبخند بود،نه قهقهه زدن و خنده ی با تمام دهان و با سر و صدای آزاردهنده.

امام صادق(ع) با پیروی از این اصل تربیتی آموزش می دهد:«ضحِکُ المومنِ تَبسّمُ.»[2]
«خنده ی مومن با لبخند است (نه با تمام دهان و صدای بلند)»

طبق برخی از احادیث سخن گفتن پیامبر نیز با گشاده رویی همراه بود(نه با گرفتگی چهره وحالت غمناکی).[3]


5aa3a164d94dc.jpg

هنگام خنده و لبخند در چهره ی انسان تغییراتی پدید می آید ،و بویژه بخشی از دندان ها دیده می شود.از این رو درنخستین گام باید همواره دندانها سفید و تمیزباشد ، تا آنگاه که چشم دیگران به دندان ها افتاد، مایه ی چندش انها نشود.
این است که پیامبر به هنگام لبخند دندان های سفیدش نمایان می شد که چون دانه های تگرگ بود.
در آیین های تربیتی پیامبر، رعایت بهداشت دهان و دندان از اهمیت ویژه ای برخودار است و همواره پیامبر به یاران خود به تمیزی دهان و دندان تاکید می کرد. چون این بهداشت افزون بر اینکه زمینه اصلی سلامت است و در دستگاه گوارش و دیگر اعضا تاثیرهای ژرف دارد، در روابط گروهی مایه ی خوش آمدن و شادی دیگران می شود؛ زیرا بی گمان اگر دندان ها سفید و تمیز نباشد، چندش خاطر دیگران را موجب می گردد.
ازاین رو رعایت این بهداشت تکلیفی فردی و حقی گروهی و اجتماعی است که در هنگام مصافحه و یا خندیدن بیشتر آشکار می شود و اینکه پیامبر به هنگام لبخند دندان های بلورینش آشکار می گشت، حقی اجتماعی را نیز رعایت می کرد.
پیامبر چنان که خود در رفتار و کردار تندیس روشن تعالیم اسلامی بود، در گفتار و آموزه های تربیتی نیز پیروان خود را به رعایت کامل تمیزی دهان و دندان سفارش می کرد.
پیامبر(ص):«همواره جبرئیل مرا به مسواک زدن سفارش می کرد بدان گونه که پنداشتم آن را واجب خواهد کرد.[4]»

امام صادق(ع) برای مسواک زدن فوایدی می شمارد:
1-پیروی از راه و روش پیامبر
2-تمیزی دهان
3-سفیدی دندانها
4-جلوگیری از پوسیدگی دندان ها
5-گوارا ساختن غذا
6-شادی فرشتگان
7-دوچندان شدن کارهای نیک و....[5]

منبع:سیره ی پیامبر (ص) به روایت امام رضا (ع) - محمد حکیمی------------------------
پی نوشت
[1] عیون اخبارالرضا«ع»1/317
[2] کافی2/664
[3] میزان الحکمه7/3224
[4] بحار76/126
[5] بحار76/137مطالب مرتبط