مسابقه فرهنگی برای قلب سپید تو

مسابقه فرهنگی برای قلب سپید تو

مهلت شرکت در مسابقه 7مهر ماه می باشد.

به برندگان بعد از پایان #مسابقه و قرعه کشی، جوایز فرهنگی اهدا می شود.

اطلاع رسانی به برندگان از طریق سامانه پیامکی 3000802222 انجام خواهد شد.

لینک شرکت در مسابقه


مطالب مرتبط