انسان و همه موجودات، نیازمند برقراری ارتباط با موجودی بی نیاز هستند. در این عالم چه کسی بی نیاز است؟ هیچ کس! حتی کسانی که از نظر ثروت و دارایی غنی هستند، دارایی شان در برابر ...

  نیاز به ارتباط
۱۴ دی ۱۳۹۶ 336 9.2 KB 44 0

نیاز به ارتباط


انسان و دیگر موجودات، نیازمند برقراری ارتباط با موجودی بی نیاز هستند. به عنوان مثال؛ کودک چون ضعیف است، نیازمند داشتن ارتباط با موجود قوی (پدر و مادر) است. وقتی کودک گرسنه می شود نیاز دارد تا پدر و مادر به او غذا بدهند. دانش آموز چون جاهل است نیاز به برقراری ارتباط با شخصی دانا مانند معلم دارد. هر فردی که در خود نیازی را احساس کند، قطعا محتاج برقراری ارتباط با موجودی است که بتواند به او تکیه کند. در این عالم چه کسی بی نیاز است؟ هیچ کس! حتی کسانی که از نظر ثروت و دارایی غنی هستند، دارایی شان در برابر خداوند بزرگ ذره ای نیست و قطعا فقیرند.
یاایها الناس انتم الفقرا الی الله و الله هو الغنی الحمید؛ «ای مردم! شما به خدا نیازمند هستید و خداست که بی نیاز ستوده است».سخنران: حجه السلام و المسلمین ماندگاری، صحن جامع رضوی، 20/6/90
منبع: کتاب پرتو اجابت، معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی


مطالب مرتبط