پیرو او باشیم

مومنان درجامعه اسلامی اگر کمبودی در انسان ها دیدند،باید از هر گونه زبان زدن و افشاگری نسبت به آن خودداری کنند و دل انسانی را نیازارند ...

  پیرو او باشیم

امام رضا (ع) :پیامبر(ص) به سه چیز از رفتار مردمان کاری نداشت؛ هیچ کس را نکوهش نمی کرد، و بر کسی عیب نمی گرفت و در صدد یافتن لغزشها و پوشیده های کسی برنمی آمد.[1]

روابط در جامعه اسلامی از استواری ویژه ای برخوردار است و زیر بنای آن ایمان به خداست و چارچوب آن دوستی، دلسوزی و یاری رسانی است.
درهمه ی ابعاد زندگی مادی و معنوی باید چنین باشد. مومنان درجامعه اسلامی اگر کمبود یا عقب ماندگی در انسان هایی دیدند، و نابهنجاری هایی را احساس کردند باید از هر گونه زبان زدن و افشاگری نسبت به آن خودداری کنند و دل انسانی را نیازارند و شخصیتی را نشکنند، بلکه وظیفه اسلامی این است که در برابر کمبودها و نا بهنجاری های دیگران دم فروبندند، و بی هیچ سرزنشی به اصلاح آن بپردازند وعلت یا علتهای کج رفتاری ها را بزدایند.
سرزنش کردن و عیب جویی از دیگران جز پدید آوردن احساس خود کم بینی و نومیدی از بازسازی شخصیت خود ره آوردی ندارد. برای همین هرگونه نکوهش گری از دیگران بسیار زشت شمرده شده است .
پیامبربزرگ - به عنوان راهی زندگی ساز- آن را درعمل به ما نشان داده است تا مردم شخصیت انسان ها را پاس دارند و زمینه های تربیت وبازگشت به راه راازمیان نبرند.
پیامبر(ص):عیب های مومنان راجستجو مکنید، زیرا هر کس در جستجوی عیب های مومنان باشد خداوند عیب های او را دنبال کند، اورا رسوا سازد گرچه درون خانه اش باشد.[2]
موضوع مهم دیگری که از این سیره و روش پیامبر(ص) بدست می آید، دوری از تجسس و جستجوگری و کنجکاوی در زندگی شخصی دیگران است.این نیز اخلاقی غیر اسلامی است و با راه و روش پیامبر سازگاری ندارد.
درقرآن کریم آشکارا اعلام شده است: ای کسانی که ایمان آورده اید...در کارهای مردم کنجکاوی مکنید و برخی از شما برخی دیگر راغیبت نکند...[3]

5a50beef0994f.jpg

جستجوگری از حال مردمان و ظاهر کردن لایه های پنهان زندگی ها، براستی کاری غیرانسانی است و برای افراد بسیار نفرت انگیز و زشت است.
اینکه قرآن مجید در این موضوع از غیبت کردن نهی می کند شاید یکی ازعلت های آن این است که در نبود دیگران از آنان حرف زدن و درون زندگیشان را آشکار ساختن، چون جستجوگری در زندگی آنان است واین نیزیکی اززیان های غیبت کردن است.
پیامبر در رفتار شخصی و به عنوان مربی بی مانند از این جستجوگری درزندگی اشخاص دوری می کرد، تا امت او بیاموزند، و با جستجوگری درزندگی دیگران پدید آمدن حس بدبینی و سوء ظن نسبت به دیگران است.
این احساس اگردر روان ها پدید آمد ، ریشه همگرایی و دیگر دوستی را در درون دلها می خشکاند و به جای آن بذربد بینی و بیگانگی می پاشد، و زمینه ی اصلی گسستن روابط اجتماعی می گردد.
از این رو قرآن کریم ازگمان بد و بدبینی نسبت به دیگران باز می دارد:ای مومنان! از بسیاری از گمانها دوری کنید که برخی گمانها گناه است[4]
این فراز از آیه پیش از تحریم تجسس از حال مردم است، شاید یکی از علت های جستجوگری درحال مردمان پدید آمدن حس بدبینی باشد و قرآن با خشکاندن بد بینی در دلها، جستجوگری درحال مردمان را نیز از میان می برد.


منبع :منبع:سیره پیامبر(ص) به روایت امام رضا(ع) - محمدحکیمی
----------------------------
پی نوشت
[1] عیون اخبارالرضا«ع»1/319
[2] ثواب الاعمال2/288
[3] سوره حجرات49/12
[4] سوره حجرات49/12

مطالب مرتبط
دیدگاه خود را ارسال کنید
تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
ویژه ها
عید در حرم امام رئوف

عید در حرم امام رئوف

9224

عید در حرم امام رئوف


عکس حرم مطهرامام رضا علیه السلام

عکس حرم مطهرامام رضا علیه السلام

8634

فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی که جز ولای توام نیست هیچ دست آویز حرم مطهرامام رضا علیه السلام


زائر حرم امام رضا علیه السلام

زائر حرم امام رضا علیه السلام

7963

دولت دراین سرا و گشایش دراین در است ... السلام علیک یا انیس النفوس یا علی بن موسی الرضا(ع) #امام_رضا_علیه_السلام #حرم_امام_رضا_علیه_السلام #حرم_مطهر_رضوی


ضریح حرم مطهر امام رضا علیه السلام

ضریح حرم مطهر امام رضا علیه السلام

8911

قلب مرا به پای ضریح ات گره بزن بیمارم و دخیل شفای تو می شوم


دربانان حرم مطهر امام رضا علیه السلام

دربانان حرم مطهر امام رضا علیه السلام

9693

از رهگذر خاک سر کوی شما بود؛ هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد


بیشتر