۱ خرداد ۱۳۹۹ 12 10.9 MB 1 0

27 Ramadan Discours de l'Ayatollah Khamenei

Discours de l'Ayatollah Khamenei sur "La journée de Quds"

#Ramadan


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط