زمان بندی و عمل به این زمان بندی، همان ماشین زمان است

300 گیگابایت دزد خریدم

300 گیگابایت دزد خریدم

تصور کنید دنیایی را که می شد دزد را دانلود کرد، یا مثلا دزد را آپلود می کردیم. دنیای مسخره ای بود نه؟ اینکه مثلا یک نفر برود بازار و بگوید ببخشید چند گیگابایت دزد میخواستم.

تصور چنین زمانی باید در عین جالب بودن وحشتناک باشد. وحشتناک از این حیث که چه بر سر مردمش آمده که حاضرند برای خرید دزد پول بدهند و اصلا چگونه می شود که دزدها این همه مقبولیت پیدا کنند؟

دزدهای متنوع، دزدی های متنوع

دزد می تواند چیزهای مختلفی بدزدد، مثلا ثروتت، رفاقتت را، برادرت را یا مثلا وقتت را! راستی هستند چیزهایی که با دانلود کردنشان وقتمان می رود و به معنای دقیق تر دزدِ وقت را دانلود می کنیم. یعنی آزادانه و با حق انتخاب از دزد می خواهیم بفرمایید زمانمان را ببرید.

جالب شد نه؟ ما در آن زمان زندگی می کنیم، زمانی که حتی خودمان بارها و بارها بی هدف در میان تاریکی های وبگردی گرفتار شدیم و گاه تا ساعت ها در سیاه چاله های زمان فضای مجازی گرفتار شده ایم و نوری از بیرون به سمت ما نتابیده است.

5c4020d40c831.jpg

ماشین زمان شخصی خود را داشته باش

تصور کنید ماشین زمان داشتید و می توانستید از آن روزگار فرار می کردید، کدام زمان را برای فرار انتخاب می کردید؟ دوست داشتین مردمش چگونه باشند؟

برای اینکه گرفتار این دزدها نشویم کافیست یک برنامه ساده داشته باشیم برای اینکه من الان چرا می خواهم بچرخم؟ و این زمانی که از دست می دهم چقدر می تواند آینده ام را بسازد.

مثلا مشخص کنیم چند دقیقه برای هر کدام از مقاصد خود در فضای مجازی باید وقت بگذاریم. زمان بندی و عمل به این زمان بندی همان ماشین زمان است که شما را از این عصر وحشتناک با موفقیت بیرون می برد و شمایید که بر زمان سوارید و این دزدها هرگز نمی توانند در شما نفوذ کنند.

داوود صدوقی


مطالب مرتبط