کتابی که به شرح و تحلیل وضعیت رژیم پهلوی در ابعاد مختلف در طول دوران حکومت پهلوی اول و دوم می پردازد.

53سال عصر پهلوی به روایت دربار
۲۵ بهمن ۱۳۹۷ 127 601.8 KB 28 0

53سال عصر پهلوی به روایت دربار

کتابی که به شرح و تحلیل وضعیت رژیم #پهلوی در ابعاد مختلف در طول دوران حکومت پهلوی اول و دوم می پردازد.


برای مشاهده کامل کتاب کلیک کنید.


مطالب مرتبط