۱۸ آذر ۱۳۹۸ 121 39 MB 17 0

Hermosa canción sobre el Fatima Masuma(s.a)

La honorable Fatima #Masuma en los ultimos momentos de su vida llamando su hermano decia:
oh querido hermano, Reza, estoy dn instante de mi vida ...estoy enferma y te estoy esperando....


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط