زیارت با معرفت , آثار زیارت , زیارت امام رضا , اصل امامت